Over de organisatie

Bankrekeningnummer: 14.82.53.563

Het bestuur wordt gevormd door:

    • Arno Arts, marktmeester, (marktmeester@kerstmarktvelden.com)
    • Leo Daniels, bestuurslid
    • Theo Vervoort, bestuurslid

Animo organiseerde al jaren een kerstmatinee in een weekend voor Kerstmis samen met andere Veldense verenigingen. Om eens een keer op een iets andere wijze naar buiten te treden, is het idee van een kerstmarkt ontstaan.  Al spoedig boden tal van andere koren, blazersgroep, trompettisten, toneelvereniging, Katholieke Bond van Ouderen en vele middenstanders hun medewerking aan. De kerk werd beschikbaar gesteld om aldaar een kunstmarkt op te zetten en de koren en muzikanten in de gelegenheid te stellen om hun kerstrepertoire ten gehore te brengen.

Toen ook nog een levende kerststal met herders met een kudde schapen en de Kerstman de sfeer opluisterde, was het geheel compleet.

Een nieuwe Veldense traditie was geboren.